Persönlicher Kontakt

Leitung Stabsstelle Recht, Vizekanzlerin
Ass. jur. Kirsten Kohlmann
E-Mail:
Stellv. Leitung Stabsstelle Recht
Ass. jur. Marion Heitmann
E-Mail:
Ass. jur. Sophia Priborsky
E-Mail: