Modulübersicht Automotive und Technik

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:
Fr 11.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Fr 11.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Sa 26.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Sa 26.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Fr 08.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Fr 08.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Sa 23.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Sa 23.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt
Fr 29.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Suchandt

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:
Fr 04.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Sa 05.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Fr 11.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Fr 18.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Sa 19.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Sa 26.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Fr 08.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Sa 09.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Dieter Müller
Fr 22.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Dieter Müller

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:
Fr 15.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Sa 23.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Sa 30.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Sa 07.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Sa 14.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Fr 10.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Sa 11.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Fr 17.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger
Sa 25.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Harald Göllinger

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:

Fr 04.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Sa 05.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Fr 11.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Fr 18.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Sa 19.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Sa 26.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Fr 08.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Sa 09.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder
Fr 22.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Thomas Binder

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:

Fr 15.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Sa 16.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Fr 29.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Sa 30.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Fr 06.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Sa 07.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Sa 14.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Fr 10.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert
Sa 11.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Jörg Bienert

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:
Sa 16.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Fr 22.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Sa 23.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Sa 07.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Fr 13.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Sa 14.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Fr 20.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Sa 11.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann
Fr 31.01.2020: 12.20 - 16.25 Prof. Dr.-Ing. Gerald Sitzmann

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:

Fr 15.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Sa 16.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Sa 23.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Fr 06.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Sa 07.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Fr 13.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Sa 14.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Fr 20.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Gubner
Sa 11.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Gubner

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Elektromobilität

Termine:
Fr 25.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Sa 26.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Fr 13.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Sa 14.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Fr 20.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Fr 20.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Fr 10.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Sa 11.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Robert Hermann
Sa 11.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Robert Hermann

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Elektromobilität

Termine:
Fr 25.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Sa 26.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Sa 14.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Sa 21.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Fr 10.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Fr 24.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Sa 25.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Sa 25.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Johannes Pforr
Sa 01.02.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Johannes Pforr

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Elektromobilität

Termine:
Fr 11.10.2019: 08.15 - 12.20 Olaf Imhäuser
Fr 11.10.2019: 13.15 - 17.20 Olaf Imhäuser
Sa 12.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Gordon Elger
Sa 12.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Gordon Elger
Fr 22.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Gordon Elger
Sa 23.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Gordon Elger
Sa 23.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Gordon Elger
Sa 30.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Gordon Elger
Sa 30.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Gordon Elger

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag


Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Masterstudiengang M.Eng. Elektromobilität und Fahrzeugelektrifizierung

Termine:

Fr 04.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Sa 05.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Fr 18.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Sa 26.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Sa 09.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Fr 22.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Sa 23.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Sa 07.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Sa 14.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber
Sa 14.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Karl Huber

Kosten:
1990€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Masterstudiengang M.Eng. Elektromobilität und Fahrzeugelektrifizierung

Termine:
Fr 04.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Sa 19.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Sa 19.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Fr 08.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Fr 22.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Fr 06.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Sa 07.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Fr 10.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Sa 18.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger
Sa 01.02.2020: 14.55 - 19.00 Prof. Dr. Hans-Georg Schweiger

Kosten:
1990€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Masterstudiengang M.Eng. Elektromobilität und Fahrzeugelektrifizierung

Termine:
Sa 05.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Fr 18.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Sa 26.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Fr 08.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Sa 09.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Sa 23.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Fr 06.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Sa 11.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Sa 11.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner
Sa 18.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Christian Birkner

Kosten:

1990€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Masterstudiengang M.Eng. Applied Computational Mechanics

Termine:
Fr 27.09.2019: 09.00 - 18.00 Prof. Dr. Alexander Popp
Do 17.10.2019: 12.30 - 18.00 Prof. Dr. Alexander Popp HAW Landshut
Fr 18.10.2019: 13.30 - 18.00 Prof. Dr. Alexander Popp HAW Landshut
Fr 08.11.2019: 08.00 - 18.00 Prof. Dr. Alexander Popp HAW Landshut
Fr 13.12.2019: 08.00 - 18.00 Prof. Dr. Alexander Popp HAW Landshut
Fr 10.01.2020: 08.00 - 12.30 Prof. Dr. Alexander Popp
Fr 31.01.2020: 15.30 - 17.30 Prof. Dr. Alexander Popp

Kosten:

2000€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen-Management

Termine:
Sa 07.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Sa 07.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Sa 21.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Sa 21.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Sa 25.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Sa 25.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Fr 31.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Sa 01.02.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr. Andreas Jattke
Sa 01.02.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr. Andreas Jattke

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen-Management

Termine:
Fr 06.12.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Robert Götz
Sa 07.12.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Robert Götz
Fr 10.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Bernhard Axmann
Sa 11.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Bernhard Axmann
Sa 18.01.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Robert Götz
Fr 24.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Robert Götz
Fr 31.01.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Robert Götz
Sa 01.02.2020: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Bernhard Axmann
Sa 01.02.2020: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Bernhard Axmann

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen-Management

Termine:
Sa 19.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Fr 25.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Sa 26.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Fr 08.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Sa 09.11.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Fr 15.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Sa 16.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Fr 22.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher
Sa 23.11.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Johannes Fischbacher

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Zugehöriger Studiengang:
Berufsbegleitender Bachelorstudiengang B.Eng. Fahrzeugtechnik

Termine:
Fr 04.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Sa 05.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Fr 11.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Sa 12.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Sa 12.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Fr 18.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Sa 19.10.2019: 08.15 - 12.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Fr 25.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll
Sa 26.10.2019: 13.15 - 17.20 Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Moll

Kosten:
700€ + 42€ Studentenwerksbeitrag

Beratung und Bewerbung

Für individuelle Beratung vor und während der Bewerbungsphase nehmen Sie bitte Kontakt mit dem genannten Ansprechpartner im IAW auf. Die Bewerbung erfolgt online unter https://www.thi.de/service/studium/studienbewerbung/

Dort erhalten Sie alle relevanten Informationen zu den Bewerbungsformalitäten und haben die Möglichkeit, Ihren Bewerbungsfortschritt online zu verfolgen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Bewerbung für ein Modulstudium zunächst den zugehörigen Studiengang auswählen und dann angeben, dass Sie nicht den ganzen Studiengang, sondern nur ein oder mehrere Module studieren möchten.

Der Bewerbungszeitraum für das Sommersemester beginnt am 15. November, für das Wintersemester am 02. Mai eines jeden Jahres.