Vice Chancellor
Ass. jur. Kirsten Kohlmann
Phone : +49 841 9348-1080
Room : D002
E-Mail :